Horgászrend

„ZSELIC”Horgászegyesület horgászrendje.

1.) A tagsági viszonyból származó és a Szövetség által előírt kötelezettség teljesítését tanúsító igazolás alapján a tagsági igazolvánnyal és a szövetségi tagságot igazoló betétlappal rendelkező horgász jogosult a halászati törvényben, az alapszabályban meghatározott alaptevékenység és a horgászrendben a minden tagot egyenlően megillető jogok és kötelezettségek gyakorlására.

Az egyesület tagja lehet minden 18. évét betöltött állampolgár, aki nem büntetett előéletű, és a horgászattól nincs eltiltva, valamint az egyesület üzletrészével rendelkezik.

Az üzletrész eladása csak az egyesületen keresztül történhet.

A tagsági viszonya az üzletrész eladásával megszűnik.                                                              Egy horgásznak csak egy üzletrésze lehet.

Üzletrészét az egyesületnek köteles megvételre felajánlani.

A hátralék, be nem fizetése esetén, az üzletrész értékéből levonásra kerül. Ha a tartozás meghaladja az üzletrész névértékét, az üzletrész visszakerül az egyesület tulajdonában.

.2.)A horgászévad  február 01.-től kezdődik, és a következő év január 31.-ig tart.

3.)A heti horgászidő hétfőtől vasárnapig tart.

3/a. Tavon az éjszakai horgászat engedélyezett.                                                                                             A  fogási naplóban egy nap 0 órától 24.00. – ig. tart.

 A folyamatos horgászat esetén a beíró füzetben, és a fogási naplóban  minden nap 24.00- percig a kifogott halakat bekell írni. A horgászat folytatásához a beíró füzetben 0.00-perctől ismételten bekell írni.

3/b. Csónakból fenekező szereléssel horgászni tilos !

4.)Horgászni csónakból, stégről (partról) szabad

Foglalt helyet senki nem tarthat fenn, elhelyezkedés érkezési sorrendben történik, kivétel a stégek építői, tulajdonosai akiknek kérésére a horgászhelyet át kell adni.

Csónakból horgászó horgászokra vonatkozó szabályok.

a , Csónakból a tavon horgászni úgy szabad hogy a parton, stégen horgászókat a legcsekélyebb mértékben sem zavarhatja, a tó és a madarak élővilágát ne zavarják.

b , Sötétedés után csónakban tartózkodni, horgászni tilos.

c , Ponty tilalom ideje alatt csónakból is szabad horgászni!

d.) Őszi telepítés után csónakból élőhallal, halszelettel, és pergetéssel is szabad horgászni.

e.) Csónakrögzítő karót a tó medrében hagyni tilos.

f.) Horgászhelyet csak billenő bójával szabad megjelölni !!!

    Egy stéghez egy bóját lehet lerakni !!!

5.) Minden résztulajdonnal rendelkező horgász  egy darab horgászhelyet (stéget) tarthat fenn, melyet névvel, címmel köteles megjelölni, továbbá  környékét, és a horgászhelyet biztonságosan, tisztán jó állapotban köteles megtartani.

6.) Felnőtt horgász két bottal botonként maximum  két horoggal horgászhat.

7.) Ifjúsági horgász egy bottal a boton maximum két horoggal horgászhat

7./1)  Az a gyermek aki 6. életévét  nem töltötte be szülői felügyelettel egy bottal, egy horoggal úszós szereléssel engedély nélkül horgászhat.

8.) Merítő szák használata kötelező!

9.) Kifogható a méretkorlátozással védett halfajokból felnőtt  2 db. Ponty, 1 db. Amur, 2 db. Ragadozóhal hetente, de évente maximum 35 db. fogható. Méretkorlátozás alá nem eső halat 5 kg-ot foghat hetente.

Ifjúsági horgász 1 db. Pontyot, 1 db. Amurt, 1 db. ragadozóhalat foghat hetente, de évente maximum 20 db-ot méretkorlátozás alá nem eső halat 3 kg.-ot foghat.

-  Koi Pontyot egész évben tilos kifogni ( fogás után azonnal vissza kell engedni!

-  Pontyot 5.kg felettit egész évben vissza kell rakni!

-  Süllő méretkorlátozása  40 cm február 01.-től április 30.-ig horgászni tilos!!!

-  Csuka méretkorlátozása 50 cm február 01.-től április 30.-ig horgászni tilos!!!

-  Harcsa méretkorlátozása egésznévben 80 cm!!!

Mennyiségkorlátozás nélkül elvihető.                                                                                      – A méretkorlátozás alá eső halakat: Pontyot, Amurt, Süllőt, Csukát, Harcsát az évente  fogható 35 darabszámba bele kell számolni !!!

A méretkorlátozással védett halat megfogás után azonnal bekell írni a  fogási naplóba, egyéb halat a horgászhely elhagyásakor.

- Pontyot 5 kg felettit egész évben a megfogást követően azonnal vissza kell engedni !!!

- Compót egész évben tilos elvinni, fogást követően azonnal vissza kell engedni.

Parkolni a halászház melletti parkolóban, ill. a kisvasút felöli oldalon a stégek mögött szabad. A horgásztó területén minden horgász köteles bemutatni a kifogott halat Horgászmester illetve a halőrök kérésére még akkor is ha az már a csomagtartóban van!!!  Sátrat fölállítani az északnyugati oldalon ( kisvasút mellett ) szabad!!!

Gáton sátrat a He. elnökének az engedélyével szabad!!!                                                       A halászháznál elhelyezett beíró füzet használata kötelező!

10.) Telepítések után 7 nap általános tilalmat kell betartani.

11.)  TILOS  - Környező termőterületeket, partot rongálni bárminemű kárt okozni!

- Csónakból a táblával megjelölt helyeken horgászni!

- A vizet és az élővilágot, valamint a környezetet szennyezni!

- Tóban fürödni, Tűzveszélyes helyen tüzet rakni !

- A horgásztársakat bárminemű módon zavarni, zaklatni!

- Ittas, drogos állapotban horgászni, és a tóparton tartózkodni!

- Egész évben tilos horgászni a keleti tórészen, műtárgytól (zsilip, túlfolyó)

számított 50 méteren belül.

Durva beszéd horgászhoz méltatlan magatartás, a horgászokmányokkal való visszaélés fegyelmi eljárást von maga után. Aki ellen a horgászrend és a magatartási szabályok megsértéséért fegyelmi eljárást kezdeményeztek a következő évben horgászati lehetőséget nem kap.

Aki két egymást követő évben megfelelő indoklás nélkül nem vált területi engedélyt, annak tagsági viszonya megszűnik, illetve új belépőnek kell tekinteni tagfelvételét elkell bírálni és a tagfelvételi díjat meg kell fizetni.

Az üzletrésszel nem rendelkező horgász , de éves területi engedélyt vált ugyanazok a jogok illetik meg mint az üzletrésszel rendelkező horgászt, kivéve hogy nem építhet stéget, és nem tarthat fenn csónakot. ( horgászhat csónakból)

A horgászat közben bekövetkezett balesetekért felelősséget nem vállalunk.

Kérem a horgásztársakat a horgászrend betartása, és betartatására.

Minden horgásztársnak eredményes horgászatot kívánunk.

A horgászrend érvényes: 2017.02 01.

Tisztelettel: Sárdi József

He.elnöke