Horgászrend

„ZSELIC” Horgászegyesület horgászrendje

1. A tagsági viszonyból származó és a Szövetség által előírt kötelezettség teljesítését tanúsító igazolás alapján a tagsági igazolvánnyal és a szövetségi tagságot igazoló betétlappal rendelkező horgász jogosult a halászati törvényben, az alapszabályban meghatározott alaptevékenység és a horgászrendben a minden tagot egyenlően megillető jogok és kötelezettségek gyakorlására.

2. A horgászévad február 01-től kezdődik, és a következő év január 31-ig tart.
3. A heti horgászidő hétfőtől vasárnapig tart.
3/a. A tavon az éjszakai horgászat engedélyezett.
A fogási naplóban egy nap 0 órától 24:00-ig tart.
Folyamatos horgászat esetén a beíró füzetben és a fogási naplóban minden nap 24:00 percig kifogott halakat be kell írni.
3/b. Csónakból fenekező szereléssel horgászni tilos!
4. Horgászni csónakból, stégről (partról) szabad.
Foglalt helyet senki nem tarthat fenn, az elhelyezkedés érkezési sorrendben történik, kivétel a stégek építői, tulajdonosai, akiknek kérésére a horgászhelyet át kell adni.

Csónakból horgászó horgászokra vonatkozó szabályok:
a, Csónakból a tavon horgászni úgy szabad, hogy a parton, stégen horgászókat a legcsekélyebb mértékben sem zavarhatja, valamint a tó és a madarak élő világát sem zavarhatja.
b, Sötétedés után a csónakban tartózkodni, horgászni tilos!
c, Ponty tilalom ideje alatt csónakból szabad horgászni!
d, Őszi telepítés után csónakból élőhallal,halszelettel és pergetéssel is szabad horgászni.
e, Csónakrögzítő karót a tó medrében hagyni tilos!
f, Horgászhelyet csak billenő bójával szabad megjelölni!!! Egy stéghez egy bóját lehet lerakni!!!
5. Minden résztulajdonnal rendelkező horgász egy darab horgászhelyet (stéget) tarthat fenn, melyet névvel, címmel köteles megjelölni, továbbá környékét és a horgászhelyet biztonságosan, tisztán, jó állapotban köteles tartani.
6. Felnőtt horgász két bottal, botonként maximum két horoggal horgászhat.
7. Ifjúsági horgász egy bottal, a boton maximum két horoggal horgászhat.
7/a.Az a gyermek, aki a 6. életévét nem töltötte be, szülői felügyelettel, egy bottal, egy horoggal, úszós szereléssel, engedély nélkül horgászhat.
8. Merítő szák használata kötelező!

9. Kifogható a méretkorlátozással védett halfajokból:
Felnőtt: 2 db ponty, 1 db amur, 2 db ragadozóhal hetente, de évente maximum 35 db fogható. Méretkorlátozás alá nem eső halat 5 kg-ot foghat hetente.

Ifjúsági horgász: 1 db ponty, 1 db amur, 1 db ragadozóhalat foghat hetente, de évente maximum 20 db-ot. Méretkorlátozás alá nem eső halat 3 kg-ot foghat hetente.

- Koi pontyot egész évben tilos elvinni (fogás után azonnal vissza kell engedni!)
- Pontyot, 5 kg felettit, egész évben vissza kell engedni!
- Süllő méretkorlátozása 40 cm, február 01-től április 30-ig horgászni tilos!!!
- Csuka méretkorlátozása 50 cm, február 01-től április 30-ig horgászni tilos!!!
- Harcsa méretkorlátozása 60 cm, tilalmi időben 100 cm!!!  Heti mennyiségkorlátozás nélkül elvihető.

- A méretkorlátozás alá eső halakat: Ponty, Amur, Csuka, Süllő, Harcsa az évente fogható 35 darabszámba bele kell számolni!!

A méretkorlátozással védett halat megfogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba, egyéb halat a horgászhely elhagyásakor.
- Pontyot, 5 kg felettit, egész évben a megfogást követően azonnal vissza kell engedni!
- Compót egész évben tilos elvinni, fogást követően azonnal vissza kell engedni!!!
- Parkolni a halászház melletti parkolóban, ill. a kisvasút felőli oldalon a stégek mögött szabad.
A horgásztó területén minden horgász köteles bemutatni a kifogott halat a Horgászmester, illetve a halőrök kérésére, még akkor is ha az már a csomagtartóban van!!!

Sátrat felállítani az északnyugati oldalon (kisvasút) szabad!
Gáton sátrat felállítani a HE. elnökének az engedélyével szabad!!
A halászháznál elhelyezett beíró füzet használata kötelező!!!
10.Telepítések után 7 nap általános tilalmat kell betartani.
11.TILOS:
- Környező területeket, a partot rongálni, bárminemű kárt okozni!
- Csónakból a táblával megjelölt helyeken horgászni!
- A vizet és az élővilágot, valamint a környezetet szennyezni!
- A tóban fürdeni!
- Tűzveszélyes helyen tüzet rakni!
- A horgásztársakat bárminemű módon zavarni, zaklatni!
- Ittas, drogos állapotban horgászni, és a tóparton tartózkodni!
- Egész évben tilos horgászni a keleti tórészen, műtárgytól (zsilip, túlfolyó) számított 50 méteren belül.

Durva beszéd, horgászhoz méltatlan magatartás, a horgászokmányokkal való visszaélés fegyelmi eljárást von maga után.

Aki ellen a horgászrend és a magatartási szabályok megsértéséért fegyelmi eljárást kezdeményeztek az a következő évben horgászati lehetőséget nem kap.
Új belépőnek az üzletrészen kívül 30 000 Ft tagfelvételi díjat kell fizetni!
Aki két egymást követő évben megfelelő indoklás nélkül nem vált területi engedélyt, annak tagsági viszonya megszűnik, illetve új belépőnek kell tekinteni tagfelvételét, el kell bírálni és a tagfelvételi díjat meg kell fizetnie.
Az üzletrésszel nem rendelkező horgász, de éves területi engedélyt vált, ugyanazok a jogok illetik meg, mint az üzletrésszel rendelkező horgászt, kivéve hogy nem építhet stéget és nem tarthat fenn csónakot (horgászhat csónakból).
A horgászat közben bekövetkezett balesetekért felelősséget nem vállalunk!

Kérem a horgásztársakat a horgászrend betartására és betartatására!

Minden horgásztársnak eredményes horgászatot kívánunk!

A horgászrend érvényes: 2018.02.04.

Tisztelettel:
Wolf Gábor
HE. elnöke